Föregångare från 1800-talet
Jules Verne 1828-1905


Jules Verne


Att symboliskt snurra ett jordklot är ingen "browser-uppfinning".

Den franske konstnären André Gill satte redan år 1874 på en av sina litografier
Jules Verne, som den tekniske härskaren över världen.
Den som får den att snurra. Netscape får i alla fall börsen i USA
att snurra på högvarav.
Jules Verne skulle säkert känna sig hemma i vår tid, om han
fick lov att göra ett besök. Mycket av det vi har i dag, förutspådde han i
sina fantasifulla romaner.
Han var så långt före sin tid, så någon köprusch på börsen kunde
han säkert inte åstadkomma. För det krävs det långt mindre visionära idéer.
Frågan är vad han skulle sett i framtiden från vår tid?
Hade han kallat sig kapten@nemo.com? För på nätet hade han varit - det är säkert!

åter